Slide Değişimin Köprüsü 12-13 Ekim 2023 Beykoz Üniversitesi, İstanbul (Hibrid Kongre) Z KUŞAĞI BİLDİRİ GÖNDER "FARKINDA BİR NESİL, GÜZEL BİR GELECEK"

KONGREYE DAVET

Değerli Araştırmacılar,

Sessiz kuşak, Babyboomer’lar X, Y derken Z hatta K kuşağından bahseder olduk. Biz kuşakları tartışadururken onlar değişmeye devam ediyor. Kuşaklar değişirken hayat görüşlerinin, yaklaşımlarının, gereksinmelerinin, dünyayı algılama biçimlerinin de değiştiğine tanıklık ediyoruz. Araştırmalarda yanlış anlaşıldıklarını düşünen hatta çoğu zaman anlaşılmadıklarına inanan Z kuşağı mensuplarından öğrendiklerimiz, geleceğin yeni normalini şekillendirecek. Bu değişimlere uyum sağlamak, anlamak, birlikte düşünmek ve yeni gereksinmelere yanıt bulabilmek adına hazırlanan bu kongrede Z Kuşağı ile ilgili araştırmalar ve hâlihazırdaki alan yazını (literatür), atölye çalışmaları ve forumlar vasıtasıyla/ aracılığıyla da konuyu farklı pencerelerden ele alma ve deneyimleme fırsatı elde edeceğiz.

 “Değişimin Köprüsü Z Kuşağı” mottosuyla düzenlediğimiz kongremiz, özde yaşanan dönüşüm sürecinin Z Kuşağı üzerine etkilerini ortaya koymayı ve Z kuşağının geleceği şekillendirmedeki rolüne odaklanan bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Meselenin toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarının kapılarını aralayarak, bu alanlarda çalışmalar yürüten  yetkin isimlerle Z kuşağını bir araya getirerek karşılıklı tecrübelerinden faydalanma fırsatı sunmayı amaçlıyoruz. Oturumlarda Türkiye genelindeki Z kuşağının temsilcilerini alanının profesyonelleriyle buluşturmayı planlıyor; uzmanların engin bilgisi ve tüm zenginliğiyle Z kuşağının yaşam deneyiminin dinleyicilerle paylaşılacağı dopdolu bir zirve gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Kongremiz 26-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Pandemi koşulları nedeniyle, kongremiz Hibrit kongre olarak planlanmıştır. Fiili olarak kongrede bulunamayacak katılımcılar Zoom Platformu üzerinden çevrimiçi (online) olarak katılım sağlayabileceklerdir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ağırlıklı olarak Batı toplumlarında öncelikle tarih, antropoloji, sosyoloji ve demografi, sonrasında siyaset bilimi ve piyasa- tüketim araştırmaları alanlarında daha çok gençlik çalışmaları ekseninde başlayan ve 1968’de altın çağını yaşayan kuşak çalışmaları günümüzde psikoloji, iletişim ve medya, sanat ve tasarımla teknoloji alanlarındaki araştırmalarla da hızla gelişiyor.  Değişimin Köprüsü Z Kuşağı Kongresi salt yukarıda bahsi geçen alanlarla sınırlı olmamak kaydıyla en geniş anlamda diğer disiplinlerden katkılara açıktır ve Z kuşağı konusunda özellikle çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Kongre teması ile ilgilenen akademisyen, araştırmacı, eğitimci, sivil toplum kuruluşları çalışanları ve hak savunucularıyla her düzeyden  öğrenciyi bu bilgi şölenine katkı yapmaya  davet ediyoruz.

Kongrenin dili, İngilizce ve Türkçedir. Konferans kapsamında sunulacak bildiriler, konferans web sitesinde yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metin bildiriler, kongre bildiri kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri editoryal kitapta ve uluslararası endeksli kongre dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

En iyi dileklerimizle…

Prof. Dr Hasan Şimşek

Kongre Başkanı

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Orhan ELMACI

Kongre Başkanı

Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

Prof. Dr. Sinan ALÇIN

Kongre Başkanı

Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

ÖNEMLİ TARİHLER

30 Haziran 2023

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

15 Temmuz 2022

Kabul Edilen Bildirilerin ilan

1 Eylül 2023

Kayıt için Son Tarih

15 Eylül 2023

Konferans Programının ilanı

12 EKİM 2023

Kongrenin Başlangıç Günü

5 Ekim 2023

Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih

TEMALAR

Z Kuşağını Tanımlamak
Türkiye ve Dünya’da Z Kuşağı Tartışmaları
Z Kuşağı ve Liderlik
Z Kuşağı Nelerden, Nasıl Etkilenir
Z Kuşağı, Aile ve Yakın İlişkiler
Üniversite Tercihleri
Z Kuşağı ve Eğitim
Z Kuşağının Mutluluk Algısı
Z Kuşağı ve Temel Değerlere Yönelik Yaklaşımlar
Sosyal Kredibilite
Sivil Toplum ve Z Kuşağı
Z Kuşağı ve Kariyer
Z Kuşağı ve Beyin Göçü

Z Kuşağının Kültürü
Z Kuşağı Ve Düşünce / İfade Özgürlüğü
Sanat, Tasarım Ve Z Kuşağı
Z Kuşağı Devrinde Sanat Akım Ve Hareketleri
Z Kuşağı Sanatçıları
Sanat Yapıtları Ve Z Kuşağı-Yeni Nesil Ve Sanat İlişkisi
Z Kuşağı ve Pandemi
Z Kuşağı, Teknoloji  ve Dijitalleşme
Z Kuşağı ve Siyasal Davranış
Z Kuşağının Diğer Kuşaklardan Farkı
Z Kuşağı ve Çeşitlilik
Z Kuşağının Alışveriş Anlayışı

Z Kuşağı ve Mobilite
Z Kuşağı ve Yaratıcılık
Z Kuşağına Yönelik Etkili Pazarlama Stratejileri
Z Kuşağında Kariyer Beklentileri
Z Kuşağında Finansal Okur-Yazarlık
Göç, Küreselleşme ve Z Kuşağı
Z Kuşağı ve Yurttaşlık
Z Kuşağı ve Toplumsal Cinsiyet
Z Kuşağı ve Sosyal Politika
Toplumsal Gruplar-Önyargı ve Z Kuşağı
İnsan Hakları, Evrensel Değerler ve Z Kuşağı
Z Kuşağı İle İlgili Diğer Konular…

YAYIN OLANAKLARI

Bildiriler Kitabında Özet ve Tam Metin yayın

Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini konferans tam metinler kitabında yayınlatabilirler

Yayın Ücreti: Konferans özet ve tam metinler kitapları için yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Editoryal Kitapta Bölüm Yayını

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar basılı ve elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.

Yayın Ücreti; Editoryal kitap yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

*Editoryal kitapların başlıkları ve diğer tüm detayları çok yakında ilan edilecektir.

İndeksli Dergilerde Yayın

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Holistence Academy dergilerinde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; Dergi yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://journals.gen.tr/

Z KUŞAĞI OTURUMLARI

Konferansımızda, belirtilen temalar kapsamında çalışmalar yapan, Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimlerine devam eden genç araştırmacıların da sunumlarını gerçekleştirebilecekleri özel oturumlar düzenlenecektir. Böylece, akademik hayatın başlangıcında yer alan araştırmacıların kendilerini ifade edebilecekleri ve çalışma alanlarına katkı sağlayabilecekleri bir ortam sağlanmış olacaktır.

Bu kapsamda çalışmalarını sunacak tüm araştırmacıların (sunulan çalışmada isimleri olan) Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam ediyor olması gerekmektedir.

Z kuşağı oturumları kapsamında sunulacak bildiriler arasında da ayrıca “En Inovatif Genç Araştırmacı Bildirisi” seçilecektir. Seçilen bildiri sahibine ödül sertifikası takdim edilecektir.

Genç Araştırmacılar oturumlarında bildiri sunacak araştırmacılar için katılım ücreti 25 $ karşılığı TRY olup konferansa ilişkin tüm imkanlardan yararlanabilecektir. İkinci sunulan bildiri ücretsiz olup bir yazar konferansa en fazla iki bildiri sunabilecektir.

Bu kapsamda bildirilerini sunacak araştırmacıların, aynı sistemden üzerinden bildirilerini yüklemeleri ve tema seçiminde “Z kuşağı oturumları” başlığını işaretlemeleri gerekmektedir.

Akademik kariyerinin başındaki tüm araştırmacıları aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız

DESTEKLEYEN DERGİLER

İLETİŞİM:

WHATSAPP: +90 530 638 70

E-mail: events@holistence.com